Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2019

ItIsNotMy
3408 04a3 500
Reposted fromjestem-diablem jestem-diablem viaagatiszka agatiszka
ItIsNotMy
8028 a366 500
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 viaagatiszka agatiszka
ItIsNotMy
0639 1b63 500
Reposted fromikhakima ikhakima viaagatiszka agatiszka
ItIsNotMy
2426 e9e0 500
Reposted fromJustVicky JustVicky viaagatiszka agatiszka
ItIsNotMy
7019 dd67 500
Reposted fromikhakima ikhakima viaagatiszka agatiszka
ItIsNotMy
natura moja jest pluszowa, lecz w środku skrywam potłuczone szkło. bawcie się ze mną ostrożnie
— ignacy karpowicz, ballady i romanse
ItIsNotMy
Może nie doszłam, dokąd chciałam, ale dzięki Bogu nie jestem tam, gdzie wcześniej.
ItIsNotMy
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaagatiszka agatiszka
ItIsNotMy
2446 5e0d 500
Reposted fromBabson Babson viaagatiszka agatiszka
ItIsNotMy
8555 4520 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaagatiszka agatiszka

November 16 2019

ItIsNotMy
6711 923c 500
Reposted frompieprzycto pieprzycto
ItIsNotMy
5366 5c98
How to picture sadness
Reposted fromlebendfutter lebendfutter viaagatiszka agatiszka
ItIsNotMy
7220 f766
Reposted frombearded bearded viaagatiszka agatiszka
ItIsNotMy
5297 a69e 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaagatiszka agatiszka
ItIsNotMy
Bezradność jest zjawiskiem, które rodzi depresję. 
— Jar.
Reposted fromagatiszka agatiszka
ItIsNotMy
System myślenia to niejako posag rodzinny. 
— Jar.
Reposted fromagatiszka agatiszka
ItIsNotMy
8555 bdae 500
via Rysuję bo nie umiem.
Reposted fromnutt nutt viaagatiszka agatiszka
ItIsNotMy
"Szantaż emocjonalny jest rodzajem manipulacji psychologicznej, grą uczuciami. Ludzie zazwyczaj nie robią tego świadomie. Dam przykład, to słynna scena. Jedziemy do mamy, podaje nam obiad. Ale nam się nie chce jeść. Ona patrzy tak, jakby chciała powiedzieć: "Serce będzie mnie bolało, jeśli tego nie zjesz". W jej odczuciu wszystko robi dla naszego dobra. Nie uważa, że nami manipuluje(...). Jeśli ktoś chce skłonić drugą osobę, żeby zrobiła coś wbrew swojej woli, nie może być mowy o trosce. Tam gdzie występuje szantaż emocjonalny tak naprawdę nie chodzi ani o ten obiad, ani o troskę. Chodzi o władzę. To jest budowanie relacji, która jest oparta na dominacji i kontroli."
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaagatiszka agatiszka
ItIsNotMy
Kobiety mówią różne rzeczy, myśląc zupełnie co innego.
— Agata Przybyłek
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaagatiszka agatiszka
ItIsNotMy
2446 5e0d 500
Reposted fromBabson Babson viaagatiszka agatiszka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl