Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2019

ItIsNotMy
Gdy ktoś mi mówi o "elitach" - wiem, że mam przed sobą kretyna.
— Emil Cioran
Reposted frommhsa mhsa
ItIsNotMy
Jason Mraz (ft. Colbie Caillat) - Lucky
Reposted fromxalchemic xalchemic

March 22 2019

ItIsNotMy
1508 87e7 500
ItIsNotMy
6905 c2b9
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaziemniaki ziemniaki
ItIsNotMy
Reposted fromzelbekon zelbekon viamolotovcupcake molotovcupcake
ItIsNotMy
Jedną nogą stoję w dzieciństwie, drugą w dorosłości. Jednej nie mogę zabrać, a drugiej nie chce.
— po co komu dorosłość
Reposted fromchangecolour changecolour viaRozaa Rozaa
ItIsNotMy
8923 70b4 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viamihoshi mihoshi
ItIsNotMy
4403 737b 500
Reposted frompampunio pampunio viasiostra siostra
ItIsNotMy
Reposted fromtgs tgs
ItIsNotMy
Reposted fromtgs tgs
ItIsNotMy
4597 a683 500
Reposted fromchrisi87 chrisi87
ItIsNotMy
ItIsNotMy
7208 643b 500
Reposted from2017 2017 viaPrezesRadyMinistrow PrezesRadyMinistrow
ItIsNotMy
Reposted fromtgs tgs
ItIsNotMy
4231 a319 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapotatos potatos
ItIsNotMy
Kiedyś spytałam Jakuba Żulczyka, czy frajerstwem jest dawać drugą szansę. Odpowiedział: „Nie. Frajerstwem jest dać trzecią”.
— Katarzyna Nosowska
ItIsNotMy
Zdrada nie zaczyna się w momencie, kiedy ściągasz z kogoś majtki. Zaczyna się wcześniej. Od dojebek. Od przemocy psychicznej. Od olewania tej drugiej osoby. Od pogardy.  Od myśli: „co ta kretynka znowu wymyśliła”, po: „jak mogłam się związać z takim debilem”.
https://pokolenieikea.com/2018/08/16/dlaczego-on-mnie-zdradzil-dlaczego-ona-mnie-zdradzila/
ItIsNotMy
4597 a683 500
Reposted fromchrisi87 chrisi87 viaAbbaPater AbbaPater
ItIsNotMy
Reposted fromFlau Flau viawonko wonko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl